گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه ارومیه

 

عرض جغرافیایی،‌ سیستم مختصات جغرافیایی شمالی‌-جنوبی است که در نقشه‌کشی و جهت‌یابی از آن استفاده می‌گردد. این سیستم مختصات مکانی را بر اساس فاصله‌اش از یک خط استوا می‌سنجد. عدد عرض جغرافیایی، به صورت زاویه‌ای بین صفر و مثبت ۹۰ یا منفی ۹۰ درجه بیان می‌گردد. معمولاً (نه همیشه) طبق قرارداد، اعداد مثبت نشان‌گر طرف شمال بودن نقطه نشان‌داده شده‌است. به علت اینکه زمین یک کره بی‌عیب نیست (و گویا در قطب‌ها کمی "پخ" شده‌است) مسافت فیزیکی هر درجه عرض جغرافیایی در همه جا یکی نیست. در استوا این مسافت 111.3195 کیلومتر و در نزدیک قطب‌ها 111.12 کیلومتر است. مانند طول جغرافیایی،‌ هر درجه عرض جغرافیایی به ۶۰ دقیقه و هر دقیقه نیز به ۶۰ ثانیه تقسیم می‌شود. البته روش‌های دیگری نیز برای نشان‌دادن این عدد استفاده‌ می‌شود.
نویسنده : یونس قاسمی : ٥:۳٧ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢٢ مهر ،۱۳۸٧
Comments پيام هاي ديگران ()      لینک دائم